‘Lokale regels oorzaak slechte bereikbaarheid...

‘Lokale regels oorzaak slechte bereikbaarheid...

In Nederland is de bereikbaarheid van het noodnummer 112 goed geregeld. Toch komt het in sommige gemeenten voor dat inwoners maar moeilijk met medewerkers van de noodlijn in contact kunnen komen. De gemeenten zelf zijn hiervoor verantwoordelijk, omdat zij te strenge regels opstellen rondom de bouw van zendmasten.

Dat schrijft minister Henk Kamp (Economische Zaken) op Kamervragen van de Kamerleden Agnes Mulder (CDA) en Astrid Oosenbrug (PvdA). Zij stelden vragen naar aanleiding van een item dat zij op het NOS journaal hadden gezien. Daarin vertelde de omroep dat tientallen dorpen in Nederland nauwelijks mobiel bereik hebben. Dat is op zich al natuurlijk vervelend, maar het wordt gevaarlijk als de hulpdiensten ingeschakeld moeten worden en ze niet bereikbaar zijn. De politici wilden van de minister horen waarom het mobiele bereik grote regionale verschillen kent.

De minister stelt dat het goed gesteld is met de mobiele bereikbaarheid in ons land. Hij verwijst naar een onderzoek dat in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat Nederland op ruim 99% van haar grondgebied 4G-dekking heeft. De volledige 100% dekking is vanuit technisch oogpunt niet te realiseren. Zo zijn er diverse factoren die van invloed zijn op het tot stand komen van een mobiele verbinding: denk aan het weer, vegetatie en bebouwing. Verder hebben providers onderling afgesproken dat wanneer iemand geen dekking heeft terwijl hij of zij het noodnummer belt, een andere operator die wel dekking heeft de verbinding tot stand brengt. Dit wordt ook wel ‘gestapelde dekking’ genoemd.

De gemeenten zelf zijn primair verantwoordelijk voor de mobiele bereikbaarheid binnen de gemeentegrenzen. De rijksoverheid helpt daar waar mogelijk. Zo kan het onderzoeksbureau TNO en Agentschap Telecom onderzoek laten uitvoeren naar de mobiele bereikbaarheid. Op basis van hun bevinden maken ze gedetailleerde kaarten en verstrekken ze adviezen aan gemeenten om de bereikbaarheid van het noodnummer te vergroten.

Streng beleid

Volgens de minister is de slechte lokale mobiele bereikbaarheid toe te schrijven aan het ‘stringente antennebeleid’ van gemeenten. Zo stellen sommige gemeenten onder meer strenge eisen aan de hoogte van een zendmast, of bepalen ze dat er binnen een bepaalde straal van de bebouwde kom geen masten geplaatst mogen worden. “De uitrol van een mobiel communicatienetwerk kan hierdoor lokaal bemoeilijkt worden”, aldus de minister.

“In het algemeen kan worden gezegd dat operators en gemeenten ieder een eigen verantwoordelijkheid hebben waar het gaat om verbetering van het mobiele bereik. Lokale afwegingen rondom ruimtelijke ordening en commerciële overwegingen spelen hierbij een rol. Gemeenten en mobiele operators zijn bij uitstek toegerust om deze afweging te maken.”

De minister schrijft verder dat gemeenten een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de mobiele bereikbaarheid door providers te faciliteren in hun werk. Burgemeesters en wethouders zijn doorgaans verantwoordelijk voor het verstrekken van een omgevingsvergunning om antennes te plaatsen. Strenge lokale regels leiden tot afwijzingen om zendmasten te plaatsen, waardoor de mobiele dekking in het geding komt. Volgens de minister voert zijn ministerie regulier overleg met providers over het plaatsen van antenne-installaties. Als daar knelpunten aan licht komen, worden deze door het ministerie aan de gemeenten voorgelegd en proberen ze om tot gezamenlijke oplossingen te komen.

Bekijk het laatste nieuws in de categorie Algemeen:

Meepraten? Geef hieronder je reactie

Op zoek naar een nieuwe telefoon? Wij helpen je graag op weg
nieuwste smartphones
Nieuwste smartphones
populairste smartphones
Populairste smartphones
beste smartphones
Beste smartphones