Alles over bellen, sms en internet in het buitenland

Alles over bellen, sms en internet in het buitenland

Als we in het buitenland zijn voor zaken of ontspanning, hebben we vaak de neiging om kosten noch moeite te sparen met betrekking tot ons verblijf. We trekken er lekker op uit, laten graag voor ons koken of kopen souvenirs als herinnering aan deze reis. Er is echter één uitzondering op deze regel: als het gaat om bellen, sms’en of mobiel internet houden we massaal onze vinger op de knip. Op deze manier willen we voorkomen dat we bij thuiskomt een torenhoge rekening in de brievenbus vinden. Gelukkig is bellen in de EU sinds 2017 geen extra kostenpost meer.

Sinds mei 2017 betalen wij ons niet meer scheel als we even bellen of wat rond kijken op internet binnen de EU. De kosten voor het bellen en surfen over internet buiten de EU zijn nog altijd hoog. Je kunt je dus alsnog blauw betalen wanneer je vanuit het buitenland naar het thuisfront belt of smst? Welke kosten hangen er aan ons dataverbruik? En wat kunnen we doen om deze onkosten in de hand te houden?

Telefoon Abonnement heeft het antwoord op deze vragen. Allereerst gaan we in op het concept van roaming en roamingkosten. In het verlengde hiervan staan we uitgebreid stil bij de Europese regels die de roamingkosten hebben afgeschaft vanaf 15 juni 2017. Er zijn natuurlijk enkele uitzonderingen. Vervolgens gaan we nader in op de kosten van de buitenlandbundels van de grootste Nederlandse providers. Tot slot geven we je een aantal tips die je in acht kunt nemen zodat de kosten niet uit de hand lopen.

Wat is roaming?

RoamingAls je een abonnement afsluit bij een provider, maak je gebruik van haar communicatienetwerk om te kunnen bellen, sms’en en mobiel internetten. Maar wat als het netwerk van je provider niet binnen bereik is? Om dan een verbinding tot stand te brengen of boodschap te versturen, is het noodzakelijk om terug te vallen op het netwerk van een andere partij. Dit wordt ook wel roaming genoemd.

Binnen Nederland hebben we nagenoeg niet te maken met roaming. Bellen, sms’en of internetten binnen Nederland is geen probleem, omdat de vier grootste providers –KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2– nagenoeg een landelijk dekkend netwerk hebben. Virtuele providers of Mobile Virtual Network Operators (MVNO’s) betalen een onkostenvergoeding om gebruik te mogen maken van de zendmasten en antennes van deze telecombedrijven. Zo ben je altijd en overal bereikbaar in Nederland, ongeacht bij wie je je abonnement ook hebt afgesloten. En is het netwerk van je provider een keer buiten bereik, dan schakelt je telefoon automatisch over op het netwerk van de concurrent. Doordat zij onderling afspraken hebben gemaakt, hoef je je geen zorgen te maken over aanvullende kosten voor deze dienstverlening.

Zodra je een stap over de grens zet, gaat deze vlieger niet langer op. Europese en internationale telecombedrijven hebben afspraken gemaakt over het gebruik van elkaars netwerk. Zij brengen hiervoor kosten in rekening: dit zijn de zogeheten roamingkosten. Hoeveel deze kosten bedragen verschilt per provider. Je vindt ze terug op de maandelijkse factuur van je provider.

Afschaffen roamingkosten: Roam Like At Home

In de Europese Unie (EU) zijn afspraken gemaakt over de roamingkosten die telecombedrijven mogen doorberekenen aan Europese consumenten. Deze zijn vastgelegd in verordening 2120/2015. Deze wordt ook wel de verordening van de Europese interne markt voor telecommunicatie genoemd.

In deze verordening is afgesproken dat ingezetenen van de EU-lidstaten vanaf 15 juni 2017 niet langer roamingkosten hoeven te betalen als ze vanuit een lidstaat naar eigen land bellen, sms’en. Ook datagebruik voor mobiel internet valt onder deze regeling. Dat betekent dat je je belminuten, sms’jes en databundel van je nationale abonnement ook in andere Europese lidstaten gebruiken, zonder extra kosten. Dit principe wordt in Brussel ook wel Roam Like At Home genoemd.

Uitzonderingen

In de genoemde verordening worden een aantal uitzonderingen genoemd waardoor providers toch aanvullende kosten in rekening kunnen brengen. Deze beschrijven wij hieronder.

Gebied

Europese Unie

In de eerste plaats gelden de regels in de verordening alleen in de lidstaten van de EU. Dit zijn, op alfabetische volgorde, de volgende landen: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Daarnaast geldt het Roam Like At Home principe niet als je van een EU-lidstaat naar een land buiten de EU belt. Even naar die goede vriend of collega in Amerika bellen kan dus behoorlijk in de papieren lopen. Nu maakt het Verenigd Koninkrijk nog onderdeel uit van de EU, maar door de Brexit behoort dat binnenkort tot het verleden. Ook dan wordt je geconfronteerd met roamingkosten als je van of naar Engeland, Wales, Schotland of Ierland belt.

Uitzonderlijke gevallen

Telecombedrijven mogen in uitzonderlijke gevallen toestemming vragen om roamingkosten in rekening te brengen. Wat zijn deze ‘uitzonderlijke gevallen’? Als een provider bijvoorbeeld veel klanten heeft die roamen vanuit het buitenland, dan mag het aan de telecomwaakhond in het land van herkomst toestemming vragen om alsnog een toeslag in rekening te brengen voor roaming. In Nederland gaat de Autoriteit Consument & Markt hierover.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet een telecombedrijf kunnen aantonen dat zij de kosten voor het aanbieden van roaming niet kunnen terugverdienen met hun nationale tarieven. Deze extra vergoeding mag enkel kostendekkend zijn: winst maken met deze roamingtarieven is ten strengste verboden. De hoogte hiervan is een optelsom van specifieke beheer- en contractkosten en het maximale wholesale roamingtarief. Dat is het tarief dat de provider betaalt aan een ander telecombedrijf om gebruik te mogen maken van hun netwerk. Als dit nettoverlies meer bedraagt dan 5% van de verdiensten op mobiele dienstverlening, mag een provider deze toeslag in rekening brengen bij haar klanten.

Fair use

De derde uitzondering is gebaseerd op het principe van fair use. De verordening staat telecombedrijven toe dat ze een fair use policy toepassen om misbruik van roaming te voorkomen. Stel dat iemand zijn smartphone als internet hotspot gebruikt voor zijn laptop en vervolgens de hele dag films downloadt of muziek streamt. Dat is uiteraard niet de bedoeling: deze persoon doet een buitenproportioneel groot beroep op het netwerk van een provider, wat bovendien extra kosten met zich meebrengt.

Een ander voorbeeld van misbruik is als iemand permanent een simkaart gebruikt in het buitenland. Stel dat je in Duitsland woont maar een abonnement hebt bij een Nederlandse provider. Een dergelijke constructie is nadrukkelijk niet toegestaan. Een provider kan dan om bewijs vragen over je woon- en werkplaats. Alleen als je kunt aantonen dat je een stabiele band met het land –bijvoorbeeld omdat je er werkt of studeert– is afwijkend gebruik van je nationale bel- en databundel toegestaan.

Over de precieze formulering van de fair use policy zijn afspraken gemaakt in de Communications Committee (CoCom). Dit is een commissie die bestaat uit experts uit de EU-lidstaten die onderhandelen over de roamingplannen. Aanvankelijk stond er in de conceptverordening van de fair use policy een clausule waarin werd gesteld dat klanten maximaal dertig dagen achtereen of negentig dagen per jaar mochten roamen in het buitenland. Dit plan stuitte op veel verzet van zowel providers als belangenorganisaties. Zodoende zag de Europese Commissie zich genoodzaakt om het voorstel enkele dagen later weer in te trekken.

Overgangsregeling: maximumtarieven

Voor 15 juni 2017 gold er een overgangsregeling zodat providers hun systemen op de nieuwe tarieven konden aanpassen. Voor iedere belminuut, sms-bericht of MB mogen providers een beperkte toeslag in rekening brengen op hun nationale tarieven. Sinds 30 april 2016 gelden er maximumtarieven voor roamingkosten. Deze zijn in de onderstaande tabel opgenomen.

Tarief (excl. BTW) Tarief (incl. BTW)
Bellen per minuut € 0,05 € 0,0605
Gebeld worden per minuut € 0,0114 € 0,013794
Sms’en per bericht € 0,02 € 0,0242
Internetten per MB € 0,05 € 0,0605

 

Als je de bovenstaande tarieven optelt bij de gangbare kosten in eigen land, dan gelden de volgende maximumtarieven.

Tarief (excl. BTW) Tarief (incl. BTW)
Bellen per minuut € 0,19 € 0,2299
Gebeld worden per minuut € 0,05 € 0,0605
Sms’en per bericht € 0,06 € 0,0726
Internetten per MB € 0,20 € 0,242

 

Providers zijn niet verplicht om de toeslagen in de eerste tabel in rekening te brengen bij hun klanten. Ze kunnen er tevens voor kiezen om enkel de nationale tarieven te factureren, of alleen de roamingkosten. Ook kunnen ze een plafond instellen voor het aantal belminuten, sms-berichten of MB’s dat je in de EU-lidstaten mag verbruiken in een bepaalde periode.

De maximumtarieven voor roaming gelden in alle 28 EU-lidstaten die we bij ‘Uitzonderingen’ hebben genoemd. Hoewel Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein geen lid van de EU zijn, gelden deze maximumtarieven ook in deze landen. Turkije is uitgesloten van de hierboven genoemde tarieven. Hier liggen de roamingkosten dus boven de Europese maximumtarieven.

Roamingkosten buiten de EU

Binnen de EU hebben we onze zaken goed op orde. Zodra we wat verder kijken dan Europa is het een ander verhaal. Zo betaal je tussen de 2 en 2,50 euro als je één minuut belt naar Thailand. Mobiel internetten kost tussen de 5 tot 10 euro per MB. Dat is gemiddeld 30 keer zo duur per minuut en 100 keer zo prijzig per MB in vergelijking met onze Europese tarieven!

Hoe is dit enorme prijsverschil te verklaren? Minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft op Kamervragen van het CDA en de PvdA geantwoord dat het lastig is om op internationaal verband afspraken te maken over lagere roamingtarieven buiten de EU.

Dat is uiteraard niet het hele verhaal. Providers zijn verantwoordelijk voor het inkopen van belminuten en data in landen buiten de EU. En zoals we ook op de markt zien is het mogelijk om korting af te dingen naarmate ze grotere volumes inkopen. Punt is dat providers niet in ieder land grote hoeveelheden inkopen. Daardoor ligt de prijs per belminuut of MB in sommige landen aanzienlijk hoger dan in andere landen.

Tot slot brengen sommige telecombedrijven die buiten Europa opereren bijzonder hoge kosten in rekening voor gastgebruik van hun netwerk. Onze nationale providers draaien uiteraard niet op voor deze kosten en berekenen deze door aan hun klanten. Je kunt dus op je vingers natellen wat dit voor gevolgen heeft voor jouw situatie.

Tarieven buiten de EU

De tarieven voor bellen, sms’en en internetten buiten de EU verschillen per provider. Bovendien zijn deze afhankelijk van het land waar je verblijft. In het onderstaande overzicht hebben we de tarieven voor de uiteenlopende diensten uiteengezet voor de VS, Japan, Thailand en Turkije. Het gaat hier om bellen, sms’en en internetten vanuit het buitenland naar Nederland. Van Nederland naar het buitenland gelden andere tarieven. Tot slot gelden de onderstaande tarieven alleen voor klanten die een abonnement hebben: prepaidgebruikers moeten andere bedragen ophoesten.

ProviderGebruikVSJapanThailandTurkije
KPNBellen per minuut
Gebeld worden per minuut
Sms versturen
Internetten per MB
€ 1,00
€ 0,50
€ 0,30
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,00
€ 0,30
€ 2,50
€ 2,00
€ 1,00
€ 0,30
€ 2,50
€ 1,00
€ 0,50
€ 0,30
€ 2,50
T-MobileBellen per minuut
Gebeld worden per minuut
Sms versturen
Internetten per MB
€ 1,27
€ 0,76
€ 0,51
€ 2,50
€ 2,29
€ 1,02
€ 0,51
€ 5,00
€ 2,29
€ 0,76
€ 0,51
€ 5,00
€ 1,27
€ 0,76
€ 0,51
€ 2,50
VodafoneBellen per minuut
Gebeld worden per minuut
Sms versturen
Internetten per MB
€ 1,32
€ 1,32
€ 0,56
€ 9,10
€ 1,98
€ 1,52
€ 0,56
€ 0,24
€ 1,98
€ 1,52
€ 0,56
€ 9,10
€ 1,98
€ 1,52
€ 0,56
€ 0,24
Tele2Bellen per minuut
Gebeld worden per minuut
Sms versturen
Internetten per MB
€ 1,75
€ 1,53
€ 0,75
€ 1,50
€ 2,25
€ 1,78
€ 0,75
€ 10,00
€ 2,25
€ 1,78
€ 0,75
€ 10,00
€ 1,75
€ 1,27
€ 0,75
€ 10,00

Staat jouw provider of bestemming hier niet tussen? Dan kun je de tarieven bekijken op de website van je provider. De onderstaande links helpen je op weg.

De onderstaande telecombedrijven bieden enkel sim-only abonnementen voor Nederland. Buitenlandbundels zoals de bovenstaande bedrijven kennen ze niet. Door op de onderstaande links te klikken lees je meer over de tarieven die zij hanteren voor bellen, sms’en en internetten vanuit het buitenland.

Besparingstips

Zoals je hebt kunnen lezen kan bellen, sms’en en mobiel internetten vanuit het buitenland naar het thuisfront behoorlijk prijzig zijn. Wat kun je doen om te voorkomen dat er een torenhoge rekening op je deurmat belandt? De volgende tips helpen jou een hoge rekening te besparen:

  1. Sluit een buitenlandbundel of voordeelbundel af: als je denkt dat je veel gaat bellen, sms’en of mobiel internetten, dan is het slim om een buitenlandbundel of voordeelbundel af te sluiten. Zo zijn er onder meer bundels waarmee je voor een klein bedrag een X-aantal belminuten en MB’s krijgt om vrij te besteden. Straks behoren deze bundels binnen de EU tot het verleden, maar voor landen buiten Europa zullen ze blijven bestaan.
  2. Maak gebruik van lokale WiFi-netwerken: of je nou op je hotelkamer of op een leuk terrasje zit, je kunt flink wat MB’s besparen door gebruik te maken van hun WiFi-netwerk. Deze is gratis opengesteld voor bezoekers en toeristen. De internetsnelheid is misschien niet zo hoog als op je eigen netwerk, maar je bespaart er wel flink wat knaken mee.
  3. Download geen foto’s, muziek, video’s of andere grote bestanden: dat pleegt een behoorlijke grote aanslag op het aantal MB’s dat je tot je beschikking hebt. Dit kun je het beste doen als je met een WiFi-netwerk verbonden bent.
  4. Download kaarten voordat je er op uit trekt: Google Maps is wellicht je beste vriend als je in het buitenland bent. De navigatiedienst verbruikt echter wel data. Door van tevoren kaarten te downloaden, bespaar je flink wat MB’s.
  5. Schakel automatische synchronisatie uit: sommige apps halen automatisch gegevens binnen om te controleren of er nieuwe berichten of statusupdates zijn. Je kunt dan denken aan apps als Facebook, Twitter en Gmail. Bij Android-telefoons ga je naar Instellingen > Apps > Alles blokkeren. Heb je een iPhone? Ga dan naar Instellingen > Algemeen > Ververs apps op de achtergrond. Zodra je deze uitschakelt ontvang je van geen enkele app nog statusupdates.
  6. Bellen met het thuisfront? Gebruik dan een videobeldienst: Skype, WhatsApp of FaceTime zijn de bekendste en meest gebruikte videobeldiensten. Als je hiermee naar vrienden of familie belt, dan hoef je niet je eigen belminuten hieraan te spenderen. Let wel dat je deze apps alleen gebruikt als je verbonden bent met een WiFi-netwerk.
  7. Wees spaarzaam met dataroaming: zet roaming alleen aan als je echt internet nodig hebt en er geen openbare WiFi-netwerken in de buurt zijn. Mobiel internetten is namelijk de grootste kostenpost als je in het buitenland bent. Je provider is wettelijk verplicht om je een bericht te versturen als je in het buitenland –zowel binnen als buiten de EU– een datalimiet van 60,50 euro hebt bereikt. Daarna krijg je geen waarschuwingen meer. Binnen de EU krijg je voor dit bedrag gemiddeld 600MB, buiten de EU krijg je slechts 20MB tot 30MB.
Vond je deze pagina nuttig?
Anton Mous
Over de auteur: Anton Mous

Schrijver in hart en nieren. Na de studie politicologie en parlementaire geschiedenis volledig gericht op webredactie en online journalistiek. Schrijft over alles wat met smartphones te maken heeft, en heeft een aardige collectie merkwaardige telefoons uit de oude doos.

Neem gerust contact op:      0318 - 30 97 26

nieuwste smartphones
Nieuwste smartphones
populairste smartphones
Populairste smartphones
beste smartphones
Beste aanbieding
Apple telefoons
Samsung telefoons
Huawei telefoons
Sony telefoons
LG telefoons
Honor telefoons
Motorola telefoons
Nokia telefoons