Alles over je oude telefoon inruilen of verkopen

Alles over je oude telefoon inruilen of verkopen

Krijg je bij je abonnement een nieuw toestel of ga je een nieuw toestel kopen? Dan kun je de oude smartphone afdanken. Veel Nederlanders verkopen hun oude toestel via een tweedehandssite, maar het is ook mogelijk het toestel in te leveren. Je krijgt er dan een geldbedrag voor terug.

Waar kun je eigenlijk terecht met je oude smartphone? Waarom zou je deze inleveren en wat krijg je er nog ongeveer voor terug? Kun je een telefoon ook nog inleveren als deze het niet meer doet? En hoe werkt het inleveren van je mobiele telefoon eigenlijk? Telefoonabonnement.nl ging op zoek naar de antwoorden op deze vragen.

Als consument kan je zelf kiezen wat je met deze telefoons doet, zo kan je er ook voor kiezen om ze in de prullenbak te gooien. Wat bereik je daarmee? Eigenlijk niks. Daarnaast is het ook nog eens slecht voor het milieu, want er zitten waardevolle onderdelen in het toestel die met gemak opnieuw gebruikt kunnen worden. Deze onderdelen zijn kostbaar omdat ze gewonnen worden uit waardevolle grondstoffen. Door deze onderdelen te recyclen zullen grondstoffen minder snel worden uitgeput, wat beter is voor het milieu. Je telefoon inleveren zorgt dus niet alleen voor een gevulde portemonnee, maar ook voor een beter milieu.

Door je telefoon op te sturen naar een van onze partners kunnen de onderdelen opnieuw worden gebruikt in nieuwe elektronische apparaten. Mocht het toestel nog werken, dan worden deze doorverkocht aan andere consumenten. In arme delen van de wereld worden telefoons namelijk steeds belangrijker als middel van communicatie.

Marktkooplui in India gebruiken hun telefoons bijvoorbeeld om sneller prijzen af te spreken. Voor deze groep mensen is het echter te duur om een nieuwe telefoon te kopen. Door onze partners worden de telefoons die nog werken verkocht aan mensen die leven in deze armere landen. Hierdoor kunnen zij ook communiceren via een mobiele telefoon, tegen een betaalbare prijs. De telefoons worden meestal verscheept naar landen in Afrika of Azië.

Het opsturen gaat vrij gemakkelijk. Er hoeft enkel een formulier te worden ingevuld op de website op een van onze partners en vervolgens krijg je een envelop toegestuurd. Hier kan je de telefoon in doen en vervolgens gratis retourneren via de post. Het bedrag wordt vervolgens, na het testen van de telefoon, direct overgemaakt op je bankrekening.

Door je telefoon aan een van onze partners te leveren zorg je voor een beter milieu, onderdelen kunnen namelijk opnieuw worden gebruikt. Mocht het toestel nog werken help je consumenten en bedrijven in armere landen. Zo kan daar makkelijker economische groei optreden door de nieuwe mogelijkheid van communicatie.

Milieu

De consumptiemaatschappij heeft veel teweeg gebracht kijkend naar het milieu. Het perfecte voorbeeld van deze maatschappij is zichtbaar wanneer we kijken naar de elektronica die we gebruiken. Volgens cijfers van het CBS verwisselen consumenten momenteel om de 1,5 jaar hun smartphone. De reden hiervoor is het verlopen van een abonnement of het verlangen naar de nieuwste technologieën. Dit vormt momenteel een van de grootste problemen kijkend naar ons economisch model.

Consumenten gooien hun elektronica veelal weg in de prullenbak. Dit is zonde, aangezien deze producten bestaan uit waardevolle metalen en onderdelen. Deze onderdelen zouden eenvoudig implementeerbaar zijn in nieuwe producten. Daarnaast groeit een grote groep consumenten ook elektronica weg die nog steeds bruikbaar is.

Duurzame, milieubewuste economie

Er zijn maar weinig consumenten die beseffen dat de economie in zijn huidige vorm imperfect is. Op den duur zal er een nieuwe economie gecreëerd moeten woorden, in economische boeken wordt deze de “Circular Economy” genoemd. Hiermee wordt gedoeld op het hergebruiken en recyclen van bestaande producten. Een belangrijk aspect is in dit geval de elektronicabranche, omdat ieder jaar een nieuw product wordt uitgebracht. Hierdoor wordt bij consumenten meteen het verlangen naar een nieuwe versie gecreëerd. Vaak gaat het maar om kleine verbeteringen, maar kiezen consumenten er toch voor om het nieuwe product aan te schaffen.

Het zijn niet alleen consumenten die op deze manier denken, maar zeker ook de bedrijven. Zo is er uitgelekt dat Philips met opzet lampen fabriceerden met een lagere kwaliteit, zodat consumenten vaker lampen aan moesten schaffen. Teveel bedrijven denken nog aan korte-termijn winsten, terwijl het steeds belangrijker wordt om een duurzaam bedrijf te creëren dat kijkt naar een langere termijn.

Deze website probeert een steentje bij te dragen aan het milieu, en deze nieuwe Circular Economy. Smartphones kunnen inderdaad hergebruikt worden of door andere consumenten gebruikt worden als tweedehands device. Echter ontbreekt bij veel consumenten dit besef nog.

Telefoons inleveren

De partners van deze website hebben zich gericht op de problemen omtrent het weggooien van werkende elektronica. Wanneer consumenten in het bezit zijn van een oude telefoon kan deze worden opgestuurd naar een van deze partners. Uiteraard krijgt de consument een vergoeding voor het opsturen van de telefoon, er zitten immers waardevolle onderdelen in die opnieuw kunnen worden gebruikt. Telefoons die nog steeds werken worden nogmaals verkocht in derde wereld landen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan landen in Afrika en arme gebieden in Zuid-Amerika en Azië. Hierdoor wordt dubbel bespaart, aangezien consumenten in die landen anders een nieuwe telefoon hadden aangeschaft en de consumenten in Nederland had de telefoon weggegooid. Door je mobiele telefoon in te leveren kun je andere mensen blij maken.

Door veranderingen aan te brengen in onze huidige economie kunnen we een economie creëren die op de lange termijn winstgevend blijft. Niet alleen voor consumenten en bedrijven, maar ook voor het milieu en de natuur. Naarmate de welvaart op onze planeet toeneemt zullen steeds meer consumenten en overheden dit inzien. Deze vooruitgang is het duidelijkst te zien in Aziatische landen. Zo is China druk bezig met het afbouwen van steenkoolgebruik en de uitstoot die het land produceert. Dit zijn de eerste stappen die we als planeet zetten om te zorgen voor een beter en gezonder leven.

Geld voor je oude mobiele telefoon

Consumenten wisselen snel van telefoon, in Nederland ligt het gemiddelde op 1,5 jaar. Dit betekent dat de meeste consumenten al wisselen van telefoon voordat hun telefoon abonnement af is gelopen. De oude telefoons worden vaak bewaard in de veronderstelling deze later nodig te hebben. Wanneer het huidige toestel kapot gaat is er dan namelijk altijd een toestel beschikbaar wat kan worden gebruikt als vervanging. Echter hoopt deze voorraad toestellen zich snel op, resulterend in een lade of kastje gevuld met verschillende toestellen. Consumenten blijven dan alsnog nieuwe toestellen aanschaffen. Hoe kunnen deze oude toestellen beter worden benut?

Economie draaiende houden

De economie blijft groeien, dit geldt ook voor armere delen van de wereld. Daar zijn ook consumenten die behoefte hebben aan een mobiele telefoon. Zo kunnen ze gemakkelijker communiceren en zal dit bijdragen aan een sneller groeiende economie. Voor deze consumenten zijn de Westerse toestellen echter te duur. Vandaar dat er bedrijven actief zijn die telefoons van consumenten inkopen en ze verkopen aan landen waar deze telefoons nodig zijn.

Consumenten in Nederland kunnen hun telefoon verkopen aan deze bedrijven. In ruil voor het toestel krijgen consumenten een vergoeding in de vorm van geld. Dit is zowel gunstig voor de Nederlandse consumenten als de consument in een ontwikkelingsland. Nederlandse consumenten kunnen hierdoor hun oude toestellen inleveren en van de opbrengst een nieuwe telefoon aanschaffen of deels financieren.

Werkt het toestel niet meer, dan kan het toestel nog steeds worden verkocht. Het toestel wordt in dat geval doorgesluisd naar een recyclebedrijf. Dit bedrijf zal het toestel dan uit elkaar halen om zo de waardevolle onderdelen te kunnen recyclen. Van deze onderdelen kunnen vervolgens nieuwe consumentenproducten worden ontwikkelt.

Geld voor je mobiel: twee prijzen

Consumenten in Nederland krijgen normaliter twee prijzen aangeboden voor hun toestel. Wanneer het toestel werkt en wanneer deze het niet meer doet. De vergoeding voor een werkend toestel is natuurlijk hoger. De prijzen verschillen per bedrijf, vandaar dat het verstandig is om deze met elkaar te vergelijken. Het opsturen van de mobiele telefoon wordt daarnaast ook vergoed door het bedrijf dat de telefoon koopt. De consument hoeft alleen maar de telefoon in de brievenbus te doen. Zo kan je gemakkelijk geld voor je mobiel krijgen.

Envirofone

Het bedrijf biedt daarnaast de mogelijkheid om defecte telefoons toe te sturen. Zo krijgen consumenten een vergoeding die per individu verschilt. De prijs is afhankelijk van de toestand van het toestel. Dit is een groot verschil met andere partners, want deze bieden een vast bedrag voor elke telefoon. Envirofone stuurt tevens de telefoon kosteloos terug wanneer de consument niet akkoord gaat met het aanbod.

Zodra je het toestel opgeeft krijg je een bevestigingsmail. Envirofone stuurt een daarna portovrije envelop toe. Vervolgens kan de consument de telefoon inpakken en kosteloos opsturen.

Envirofone is trots op de prestaties die zij tot nu toe hebben geleverd. Van de ingeleverde telefoons zijn 98% opnieuw gebruikt in ontwikkelende landen. Ze worden opgeknapt en dan doorverkocht. Hierdoor spelen zij een belangrijke rol in het ontwikkelen van communicatienetwerken in deze landen.

Wanneer er een telefoon wordt toegestuurd die niet meer te gebruiken is, wordt deze doorgestuurd naar Engeland. Daar wordt het materiaal gesplitst en de waardevolle metalen gewonnen.

Envirofone gaat voor herstel, hergebruik en recycling

De mobiele telefoons die worden opgestuurd naar Envirofone gaan een herstelprocedure in. Zo worden de telefoons klaargestoomd voor een nieuwe eigenaar in een ontwikkelingsland. Tegelijkertijd krijgt de leverancier van de telefoon, de consument, een vergoeding voor het opsturen van zijn/haar telefoon.

In arme delen van de wereld kan een telefoon bijdragen aan een wereld van verschil. Zo kan er gemakkelijker gecommuniceerd worden en kunnen mensen in afgelegen gebieden eenvoudig contact behouden met vrienden en familie. Door de telefoons op te sturen naar deze arme gebieden kunnen wij deze mensen helpen.

Recycling is voor Envirofone heel belangrijk. Door materialen van telefoons opnieuw te gebruiken wordt er zo weinig mogelijk energie gebruikt. Daarnaast zorgt het voor een verminderd gebruik van nieuwe grondstoffen. Envirofone heeft diverse recyclingpartners die controleren of de telefoons nog werken, zo niet dan wordt de telefoon afgebroken en worden de waardevolle onderdelen gerecycled.

Zonzoo

Zonzoo is in die periode uitgegroeid tot marktleider in het verwerken van elektronische consumentenproducten. Het bedrijf refereert naar haar diensten als ‘het verlengen van de gebruiksduur van elektronische apparaten’.

Het is Zonzoo inmiddels gelukt om grote successen te boeken. Zo hebben zij miljoenen oude telefoons en smartphones gered van de vuilnisbelt en ervoor gezorgd dat de apparaten worden hergebruikt of recyclet. Daarnaast hebben zij maar liefst 12 miljoen euro geschonken aan goede doelen. De goede doelen zijn actief bezig met het verduurzamen van de wereldeconomie.

Kosteloos eenvoudig versturen naar Zonzoo

Op de website van Zonzoo kan er eenvoudig worden gezocht naar de telefoon in kwestie. Vervolgens staan er twee prijzen vermeld die je als consument kunt ontvangen. Eén prijs is van kracht wanneer de telefoon werkt, de andere prijs krijg je wanneer de telefoon niet meer werkt. Vervolgens kan je de gewenste betalingsmethode invullen samen met je contactgegevens.

Er worden maar een beperkt aantal merken geaccepteerd door Zonzoo. Dit zijn toestellen van Apple, BlackBerry, HTC, LG, Nokia, Samsung en Sony Ericsson. Binnenkort zullen er meer telefoons worden geaccepteerd, waaronder Huawei.

Zonzoo stuurt vervolgens een adreslabel op per e-mail. Deze kan op een envelop of pakket worden geplakt, zo kan het toestel kosteloos naar Zonzoo worden toegestuurd.

De betaling wordt na een test en validatie meteen voldaan op je bankrekening. Het proces is zo gemakkelijk mogelijk gemaakt dat iedere consument in staat is het te doen. De betaling geschiedt vaak al een aantal dagen nadat het toestel is opgestuurd. Op deze manier wil Zonzoo zorgen dat meer consumenten ervoor kiezen om toestellen te laten recyclen.

De telefoons die Zonzoo ontvangt worden tevens uitvoerig getest op diefstal. Wanneer blijkt dat het toestel is gestolen wordt er direct contact opgenomen met de politie.

Recycle Michael

De recyclewinkel is opgericht om een verandering te brengen in de manier waarop Nederlanders omgaan met elektronica en andere gebruiksartikelen. Inmiddels probeert Recycle Michael al tien jaar de wereld een beetje duurzamer te maken.

Volgens de online winkel staat de gemiddelde Nederlander niet echt stil bij de waarde van zijn of haar gadgets. Iets wat vandaag gekocht wordt, is morgen achterhaald. En dan wordt er weer een nieuwe gadget of een nieuw toestel opgehaald. Maar je blijft met de oude apparatuur zitten. Recycle Michael wil daar iets aan doen.

Het doel is om een andere, duurzamere weg in te slaan. Recycle Michael wil consumenten bewust laten worden van de waarde die elektronica nog heeft. Vaak gaat het dan vooral om de economische waarde van het product. Oftewel: wat levert het je nog op in de portemonnee? Maar het hogere doel is om Nederland te leren wat voor waarde een product nog heeft als het gaat om bijvoorbeeld de grondstoffen. Die grondstoffen kunnen worden hergebruikt voor nieuwe producten.

Een mobiele telefoon kan bij deze online recyclewinkel nog aardig wat opleveren. Goed voor je portemonnee, goed voor het milieu en goed voor derdewereldlanden. Een mobiele telefoon in goede staat levert het meeste op voor jou, terwijl het toestel in een derdewereldland weer voor een lage prijs de markt op gaat. Zo kunnen ook mensen in armere landen over een relatief nieuwe mobiel beschikken. Dat is tegenwoordig steeds belangrijker.

Wil je een enorm verschil maken? Dan kun je het geld dat je krijgt voor je toestel overmaken naar één van de 20 goede doelen die Recycle Michael ondersteunt. Is een telefoon niet meer te gebruiken, dan zal de recyclewinkel het toestel recyclen. Je kunt er niet alleen terecht voor je smartphone, maar ook voor je tablet, camera, console of laptop.

GSM Loket

GSM Loket is actief aan het zoeken naar innovatieve methode en services die zij aan consumenten kunnen aanbieden. Hiermee willen ze de goederenstroom van gebruikte elektronica reguleren om zo te zorgen voor minder afval. GSM Loket zorgt ervoor dat de telefoons opnieuw worden gebruikt in een ontwikkelingsland, of de waardevolle onderdelen worden gerecycled. Consumenten kunnen hun telefoon via de website aanmelden, waarnaar zij thuis een envelop ontvangen om de telefoon op te sturen. Daarnaast is het mogelijk om op andere webshops maar ook in winkels je telefoon in te leveren.

Het bedrijf heeft een groot netwerk wanneer het gaat over de recycle industrie. Zo hebben zij intensief contact met operators, fabrikanten en grote bedrijven. GSM Loket participeert daarnaast ook in projecten waarbij de opbrengst van de mobiele telefoons wordt geschonken aan een goed doel.

Doordat de website connecties heeft met veel partners bieden zij leuke extra’s aan. Besluit je om je telefoon te laten recyclen met GSM Loket, dan krijg je bij Smart2Have 15 euro korting op je nieuwe telefoon. Het geld van de opbrengst kan je tevens ook gebruiken voor de aanschaf van je nieuwe telefoon, wat resulteert in nog meer korting.

GSM Loket doet er alles aan om consumenten te stimuleren hun telefoon en andere elektronica te recyclen. Zij vinden dat momenteel te weinig consumenten zich bewust zijn van de mogelijkheden tot recycling. De waarde van telefoononderdelen zijn hoog, aangezien er veel waardevolle edelmetalen in de telefoon zitten. Door deze in te leveren kunnen deze weer opnieuw roden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld in de automobiel industrie, elektronica, weg en waterbouw en juwelen.

Vond je deze pagina nuttig?
René Dekker
Over de auteur: René Dekker

Mede-oprichter van Telefoonabonnement.nl. Al 10 jaar telecomspecialist. Verantwoordelijk voor de content en redactie. Passie voor online. Diehard Apple-fan. Houdt van gadgets, en zijn katten. Favoriete papa van Joris en Ruben.

Neem gerust contact op:      rene@telefoonabonnement.nl of  0318 - 30 97 26

nieuwste smartphones
Nieuwste smartphones
populairste smartphones
Populairste smartphones
beste smartphones
Beste aanbieding
Apple telefoons
Samsung telefoons
Huawei telefoons
Sony telefoons
LG telefoons
Honor telefoons
Motorola telefoons
Nokia telefoons